top of page

“Paars Vrijdag: positieve sociale norm".Positieve sociale norm rondom seksuele- en genderdiversiteit.

Vlaardingen is als Regenboogstad actief met de emancipatie, veiligheid en sociale acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap. Op dagen als Paarse Vrijdag (8 december) gaat er extra aandacht uit naar thema’s als gender en seksuele diversiteit. Deze actiedag is een initiatief van de Gender & Sexuality Alliance (GSA) en biedt ruimte voor activiteiten en educatie. Ook Vlaardingen kleurde op verschillende plekken paars en bereikte hiermee de doelgroep waar nog veel winst te behalen valt: de jongeren. Met lesmateriaal en een bijzondere voorstelling over vriendschap.

 

Sinds 2010 vormen honderden scholen en universiteiten in Nederland op de vrijdag in december paars een front voor de LGBTIQ+ gemeenschap. Iedereen heeft recht op een prettige leerervaring, ongeacht hun seksualiteit of gender. Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar nog altijd voelen individuen zich niet veilig binnen hun leeromgeving.

 

Voorstelling over seksuele diversiteit.

Op 5 december stroomde de aula van het Lentiz Groen van Prinstererlyceum aan de Rotterdamseweg in Vlaardingen vol met leerlingen in de leeftijd van twaalf tot zeventien jaar. Zij keken naar t Is Stil Aan De Overkant, een voorstelling van theatergezelschap STOOK over vriendschap en voetbal en  ook over homoseksualiteit en het vormen van je identiteit. Sem Klarenbeek en Len Leo waren de acteurs die aan de hand van scènes deze maatschappelijke thema’s uitdroegen. Gekleed in sporttenue en onder begeleiding van een keyboard en beamer, werden situaties nagespeeld, inclusief een scène waarbij één van de acteurs een coming out deed en de reactie van zijn beste vriend werd getoond. Vanuit het publiek vol scholieren kwamen verschillende reacties: de één stootte zijn vrienden aan en deed lacherig over het onderwerp en de ander had meer begrip voor de homoseksuele hoofdpersoon. In het nagesprek kregen leerlingen de gelegenheid om te reageren. Sommige leerlingen gaven aan dat zij vanuit het geloof homoseksualiteit niet ondersteunen en daarom moeite hadden met de voordracht. Anderen vertelden over hun ervaring met vrienden die een coming out hadden gedaan. Deze gesprekken brachten een dialoog op gang waarbij iedereen in zijn waarde werd gelaten.

 

Nieuwe generatie maakt het verschil.

In een gesprek met acteur Sem Klarenbeek werd duidelijk dat homoseksualtieit nog niet overal wordt geaccepteerd of getolereerd: “Inmiddels hebben we deze voorstelling meer dan 120 keer gespeeld in de afgelopen twee jaar. Het idee ontstond na een rel rond homofobie in de voetbalwereld een aantal jaar terug. STOOK ging op schrijverskamp en samen met een regisseur is deze voorstelling ontstaan. Door heel Nederland bezoeken we scholen en bieden we jongeren een ervaring die blijft hangen en uitnodigt tot een gesprek. Deze generatie kan het verschil maken en het nagesprek eindigen we altijd positief. De reacties zijn overweldigend en we hebben zelfs gehad dat iemand na de voorstelling uit de kast kwam. Door erover te praten, zetten we iets in beweging en ontstaat er ruimte voor begrip.”

 

Paars in Vlaardingen 

In de voorstelling op de school kwamen twee duidelijke thema’s naar voren: sport en seksuele diversiteit. Op het gebied van sport in Vlaardingen is Vlaardingen in Beweging (ViB) een belangrijke speler. ViB verbindt Vlaardingers en sportaanbieders en onderstreept het belang van een sociaal veilig sportklimaat. Zij zijn partner van Vlaardingen Regenboogstad en de vakleerkrachten van het bewegingsonderwijs gaven op Paarse Vrijdag sportles in een paars shirt. De paarse kleur kwam ook terug in acht bloemboeketten die werden uitgereikt aan individuen in Vlaardingen die zich actief inzetten voor de LHBTQ+ gemeenschap.

Afgelopen vrijdag brachten werkgroepleden van Vlaardingen Regenboogstad een bezoek aan wethouder Koen Kegel. Zij overhandigden een door een GSA-leerling ontworpen banner ter ere van de viering van Paarse Vrijdag. GSA staat voor ‘Gender and Sexuality Alliance’ (GSA). GSA-groepen, zijn groepen scholieren die zich inzetten om er voor te zorgen dat iedereen op hun school de vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn.

 

Alle activiteiten dragen bij aan het creëren van aandacht voor sekse- en genderdiversiteit in het onderwijs en daarbuiten om zo te werken aan veiligheid en acceptatie. Cultuurhuis KADE40 is als partner van Regenboogstad Vlaardingen betrokken bij de activiteiten op Paarse Vrijdag.


Colofon:

tekst: Andrea Dronk

fotografie: Marianne van Straten

Comentários


bottom of page