top of page

Bi Visibility Day: Zichtbaarheid en Acceptatie voor Bi+.
Bi Visibility Day wordt jaarlijks op 23 september gevierd. Het werpt een schijnwerper op de ervaringen van biseksuele mensen en bi plus personen. In een wereld waar vaak wordt uitgegaan van een mono seksuele oriëntatie (homo of hetero), is er weinig erkenning voor bi plus personen. Voor velen is Bi Visibility Day een moment van zichtbaarheid, viering en bewustwording. We spraken met een Sara Verlee , projectleider bij Bi Plus Nederland. Zij geeft een persoonlijk perspectief om deze dag beter te begrijpen en vertelt ons onder andere hoe de samenleving kan bijdragen aan meer zichtbaarheid en acceptatie van bi plus personen.


Onzichtbaarheid van de bi plus community

Biseksualiteit is vaak onzichtbaar in onze samenleving, deels als gevolg van wat bekend staat als de "mono-seksuele norm." Deze norm gaat ervan uit dat mensen ofwel homo ofwel hetero zijn, waardoor de identiteit van bi plus personen vaak wordt genegeerd. Onze geïnterviewde vertelt ook dat taalgebruik een belangrijke rol speelt hierin, bijvoorbeeld wanneer termen als "homohuwelijk" impliceren dat het alleen om homoseksuele mannen gaat, terwijl het in werkelijkheid gaat om huwelijksrechten voor iedereen, inclusief bi plus personen.


Zichtbaarheid en Acceptatie vergroten

Bi Visibility Day biedt de kans om zichtbaarheid en acceptatie te bevorderen. Het begint met het doorbreken van de mono-seksuele norm en het verminderen van vooroordelen en aannames. Bewustwording creëren, zowel individueel als bij organisaties, is belangrijk. Tijdens de Bi Visibility Day kunnen mensen bijvoorbeeld het gesprek aangaan met anderen, informatie delen op sociale media en bi plus rolmodellen zoals Janelle Monáe en Lil Nas X aanmoedigen. Allemaal met het doel om zichtbaarheid en acceptatie te vergroten voor de bi plus gemeenschap. Organisaties kunnen hun betrokkenheid tonen door bijvoorbeeld de biseksuele vlag uit te hangen, gastprekers uit te nodigen, workshops te organiseren en hun beleid te herzien om bi plus inclusie te bevorderen.


Vooruitgang in de zichtbaarheid van Bi Plus

Volgens Sara zijn er positieve stappen gezet in de zichtbaarheid van de bi plus gemeenschap. Het oprichten van Bi Plus Nederland was een grote stap. Samenwerkingen met organisaties zoals COC Nederland en Transgender Netwerk Nederland tonen aan dat bi plus emancipatie serieus wordt genomen. Bovendien worden steeds meer workshops en bewustwordingsevenementen georganiseerd, zelfs door organisaties die traditioneel niet gericht zijn op LHBTI-kwesties, zoals Het Leger Des Heils.


De Toekomst van Bi Plus

De toekomst van bi plus wordt met optimisme tegemoet gezien. De hoop is dat tegen 2030 bi plus wordt erkend als een volwaardige seksuele oriëntatie, met meer bewustzijn en begrip in de samenleving. Belangrijk is ook dat bi plus mensen zich veiliger voelen om openlijk uit te komen over hun identiteit. Dit alles draagt bij aan een diverse en inclusieve samenleving.

Sara sluit af met een inspirerende boodschap voor de lezers: "Er zijn zoveel verschillende manieren om bi plus te zijn, of je het nou elke dag hardop zegt of het alleen voor jezelf houdt. Het is iets van jou om te delen en het maakt onze samenleving veel diverser en mooier. En je moet ook weten dat je niet de enige bent, er zijn waarschijnlijk meer dan 1 miljoen bi plus mensen in Nederland. Wees daar gesterkt door, ik hoop dat je je hierdoor minder alleen voelt."

Wil je meer weten over Bi Visibility Day en bi plus? Check de link hieronder:


Colofon:

Geschreven door: Kuei Wol Bron foto: https://biplus.nl/

Kommentare


bottom of page