top of page

Homo In De Klas

Doelgroep:
Voortgezet Onderwijs:
De lesbrief van Homo In De Klas bestaat uit twee delen, het eerste deel is een introductie op het onderwerp ‘seksuele diversiteit’ en het tweede deel is een bezoek van een vrijwilliger. Er zal aandacht zijn voor het doorbreken van de taboesfeer, leerlingen bewust laten nadenken over seksuele identiteit, en hoe we allemaal met liefde en respect met elkaar kunnen omgaan.


Discipline: voorlichting


Categorie: lessenserie, voorlichting


Werkvorm: actief en receptief (kan ook beide)

Kosten per groep
€ 25 per jaar voor lesmaterialen. Gastlessen kosten € 50 per les.

1 of 2 foto's


Site: www.homoindeklas.nl

bottom of page